Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

REGULAMIN FORUM


Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down

REGULAMIN FORUM EmptyREGULAMIN FORUM


Pisanie by Admin Sob Paź 08, 2016 7:50 pm

REGULAMIN EZBS


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem forum jest serwis forumpolish.com, zwany dalej Usługodawcą.

2. Forum zarejestrowane pod adresem https://ekipazbakerstreet.forumpolish.com , zwane dalej Forum,
nie jest właścicielem nazwy i działa na zasadzie darmowego hostingu oferowanego przez Usługodawcę.

3. Każdy użytkownik poprzez rejestrację akceptuje i potwierdza znajomość regulaminu Forum, zwanego dalej Regulaminem.

4. Organami Forum są: Administracja, Moderatorzy i Mistrz Gry.

5. Administracja jest głównym organem decydującym Forum. Do obowiązków i uprawnień Administracji należy:
- zarządzanie Forum;
- odpowiada za kwestie techniczne Forum;
- komunikacja z Użytkownikami w razie: przerw w funkcjonowaniu Forum, prowadzonych prac porządkowych na Forum, całkowitego zamknięcia Forum, usunięcia konta na Forum,
przeniesienia Karty Postaci do Poczekalni;
- stosowanie ostrzeżeń i banów wobec Użytkowników łamiących Regulamin;
- rozstrzyganie sporów, które wymagają zaangażowania Administracji;
- dbanie o bezpieczeństwo Użytkowników poprzez nieudzielanie osobom postronnym danych wrażliwych wymaganych przy rejestracji na Forum;
- kontrola pracy Moderatorów i Mistrza Gry;
- przyjmowanie skarg na pracę powyższych ze strony Użytkowników Forum.

6. Moderatorzy czuwają nad przydzielonymi im częściami Forum. To do nich Użytkownicy kierują się
z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami, oraz kierują prośby o interwencję w kwestiach spornych.
Do uprawnień i obowiązków Moderatorów należy:
- odpowiada za kwestie techniczne Forum;
- dbanie o porządek na Forum;
- mają prawo stosowania ostrzeżeń wobec Użytkowników, którzy łamią Regulamin;
- mają możliwość moderacji całego Forum, z naciskiem na przydzieloną każdemu odpowiednią jego część;
- służenie pomocą i radą Użytkownikom;
- rozstrzyganie sporów, chyba że potrzebna jest interwencja Administracji.

7. Wśród Moderatorów wyróżnia się funkcję Stróża. Stróż jest opiekunem nowych Użytkowników.
Do jego obowiązków należy:
- zaakceptowanie każdej nowej karty postaci w terminie do 24 godzin od jej opublikowania ( o ile nie ma potrzeby jej poprawienia) oraz służenie radą przy wprowadzaniu przez Użytkownika poprawek;
- dopilnowanie, by Nowy Użytkownik zapoznał się z fabułą oraz zamieścił na Forum Relacje, Informatory
i Wyposażenie postaci oraz temat do komunikacji fabularnej w wątku Telefony, temat do odnotowywania działalności fabularnej w wątku Pamiętniki i temat w wybranym przez siebie wątku w dziale rozgrywki,
który będzie służył za miejsce zamieszkania Postaci;
- wprowadzenie Użytkownika w fabułę poprzez wstępną grę na forum;
- wyjaśnienie systemu funkcjonowania Forum;
- służenie pomocą i radą;
- moderacja działu Strefa Użytkownika.

UWAGA!! Stróż przysługuje tylko i wyłącznie nowym użytkownikom w celu wprowadzenia ich w system gry oraz wyjaśnienia, w jaki sposób Forum funkcjonuje. Stróż nie jest przypisany do postaci, ale do użytkownika – jeżeli chcesz prowadzić kilka postaci, za każdą kolejną odpowiadasz sam.

8. Mistrz Gry posiada uprawnienia Moderatora w kwestii stosowania ostrzeżeń wobec Użytkowników, pilnowania porządku na Forum oraz służenia pomocą i radą Użytkownikom. Ponadto do jego obowiązków
i uprawnień należy:
- prowadzenie rozgrywki w sesjach fabularnych zgodnie z przyjętymi zasadami;
- moderacja działu przeznaczonego na sesje fabularne;
- prowadzenie rozgrywki na prośbę Użytkowników;
- prowadzenie eventów okolicznościowych mających na celu integrację Użytkowników;
- prowadzenie Kalendarium;
- przyznawanie punktów oraz prowadzenie wymiany w Sklepiku Fabularnym;
- dbanie o zgodność wątków z główną osią fabularną;
- nadzór nad działalnością Okazjonalnych Mistrzów Gry.
W razie usprawiedliwionej nieobecności Mistrza Gry może zastąpić jeden z Moderatorów lub Administrator.

9. Okazjonalnym Mistrzem Gry może stać się każdy Użytkownik, który ma pomysł na rozgrywkę i przedstawi go Mistrzowi Gry do akceptacji. Pomysł ten nie może być niezgodny z fabułą Forum, jednakże może od niej odbiegać. Po akceptacji Użytkownik uzyskuje częściowe uprawnienia Mistrza Gry w kwestii prowadzenia rozgrywki wg własnego planu zgodnie z przyjętymi zasadami oraz stosowania ostrzeżeń wobec Użytkowników odnośnie ich zachowania. Jednocześnie Mistrz Gry ma prawo i obowiązek reakcji w każdej chwili, gdy  Użytkownicy nie będą stosować się do poleceń Okazjonalnego Mistrza Gry. Mistrz Gry może również przejąć prowadzenie rozgrywki, jeżeli Okazjonalny Mistrz Gry zgłosi nieobecność na Forum lub straci zainteresowanie prowadzonym tematem ( w takim przypadku Użytkownik karany jest ostrzeżeniem
oraz dwoma punktami minusowymi).

10. Zabrania się rozpowszechniania na forach treści niezgodnych z prawem polskim, treści obraźliwych
i niekulturalnych.

11. Zabrania się nawoływania i umieszczanie symboli, których wykorzystywanie w nieuzasadnionych wypadkach jest prawnie zabronione , szczególnie nawołujące do ideologii nazizmu i faszyzmu.

12. Treści pornograficzne, zawierające wulgarny język i/lub opis scen erotycznych oraz opisy scen przemocy powinny posiadać oznaczenie +18.

13. Wulgaryzmy nie są zabronione, jednak prosi się, by stosowano je z umiarem.

14. Wszelkiego rodzaju „prywata” – konflikty prywatne między użytkownikami powinny zostać pomiędzy tymi osobami. Przenoszenie konfliktu na postacie, gdy głównym powodem jest niechęć do drugiego gracza nie jest mile widziane. Forum ma służyć przede wszystkim zabawie - chcesz się kłócić, rób to poza forum.

15. Zabrania się również zachowania niekulturalnego między użytkownikami – zachowania nietolerancyjne, obraźliwe będą karane punktami minusowymi.

16. Uprasza się o zamieszczanie tematów w odpowiednich działach. Tematy, które będą stworzone w miejscu do tego nie przeznaczonym będą przenoszone lub usuwane.

17. Każdy temat w dziale rozgrywki w swojej nazwie powinien zawierać oznaczenie zgodne z zasadami przyjętymi tutaj LINK.

18. Po założeniu konta prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na Forum, które znajdują się tutaj LINK. Chcemy mieć pewność, że każdy Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i pozostałymi zasadami, dlatego prosimy o zamieszczenie na końcu Karty Postaci zapisku SHERLOCKED.

19. Każdy Nowy Użytkownik przez pierwszy miesiąc swojej obecności na Forum znajduje się pod opieką Stróża. Nowy Użytkownik zostaje wprowadzony do gry fabularnej przez Stróża po dopełnieniu wszystkich pierwszych czynności, do których należą:
- opublikowanie Karty Postaci i jej akceptacja przez Stróża;
- opublikowanie Informatora, Wyposażenia i Karty Relacji w odpowiednich do tego miejscach;
- zamieszczenie tematów  w wątkach: Telefony, Pamiętniki i wybranym wątku działu rozgrywki, który będzie służył za miejsce zamieszkania postaci.

20. Nie można brać udziału w rozgrywce fabularnej bez dokonania wyżej wymienionych czynności.

21. Login powinien być imieniem i nazwiskiem naszej postaci. Może zawierać inicjał imienia bądź nazwiska oraz pseudonim postaci. UWAGA!! Jedno konto = jedna postać

22. Informacja dla użytkowników prowadzących lub chcących prowadzić kilka postaci – ilość prowadzonych postaci nie może przekroczyć 3 LUB 4 jeżeli jedną z postaci jest/będzie postać kanoniczna. Każda z postaci musi być aktywna na Forum. Tworząc nową postać upewnij się, że poprzednia / poprzednie nie jest / nie są zaniedbywane. Gdy tak będzie Stróż może odmówić akceptacji Karty Postaci. Użytkownik może założyć kolejne konto:
- po napisaniu 30 postów fabularnych;
- po napisaniu 30 postów fabularnych i udziale w jednej Sesji Fabularnej w przypadku postaci kanonicznej;
- po napisaniu 30 postów fabularnych i zakończeniu okresu opieki Stróża w przypadku Nowych Użytkowników.

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do wypisania nazw wszystkich swoich kont wraz z odnośnikiem do ich kart postaci w przeznaczonym do tego miejscu na Forum.

23. Avatar powinien przedstawiać wizerunek naszej postaci. Wizerunkiem są osoby znalezione w internecie – po znalezieniu sobie „modela” należy go zarezerwować w odpowiednim temacie. Wizerunek można zmienić tylko w przypadku, gdy uzasadnione jest to fabułą bądź raz bez podania przyczyny, jednak za zgodą Administracji. W przypadku postaci kanonicznych zmiana wizerunku jest zabroniona. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie wizerunku postaci pochodzących z filmów animowanych, anime, mang, gier, itp.
Avatar musi mieć wymiary 250 x 320 px i mieć format jpg lub png. [/b]

24. Tworząc postać zadbaj o to, by ta postać była realna. Mówimy stanowcze nie typowym Mary Sue,
które są idealne pod każdym względem, wszystko im wychodzi, są najpiękniejsze, najmądrzejsze i w ogóle cacy.
Nie, człowiek nie wie wszystkiego i nie potrafi zrobić wszystkiego. Przecież pierwszy lepszy Janusz z ulicy nie będzie wiedział jak otworzyć super nowoczesny zamek, jak strzelić i trafić za pierwszym razem, czy nie będzie znał planu budynku lokalnego więzienia. Ograniczajmy się do umiejętności spisanych w Kartach Postaci.
Zasady tworzenia karty postaci i przydzielania punktów są dostępne tutaj.

25. Każda dłuższa nieobecność na Forum powinna zostać zgłoszona tutaj  LINK najpóźniej dzień przed wspomnianą. Nieusprawiedliwiona nieaktywność powyżej dwóch tygodni skutkuje przeniesieniem Użytkownika do osobnej grupy, a jego Postaci do Poczekalni. W celu odzyskania Postaci należy skontaktować się z Administracją. Po upływie kolejnych dwóch tygodni Postać / Postaci kierowane są do przejęcia przez chętnych. Dopóki nie zostaną przejęte przez innych graczy postacie te stają się postaciami grywalnymi
dla Mistrza Gry w rozgrywce fabularnej. Mistrz Gry uzyskuje również prawo do wykorzystania porzuconych postaci celem pchnięcia fabuły, wprowadzenia innego gracza do rozgrywki lub wykorzystania ich w Sesji Fabularnej.

26. Za nieprzestrzeganie regulaminu dostajesz ostrzeżenie. 3 ostrzeżenia = ban na 24 godz. Czwarte ostrzeżenie to już tydzień. Po kolejnym ostrzeżeniu żegnamy.

27. Regulamin forum może ulec zmianie, o czym Administracja uprzedzi z wyprzedzeniem.

II. POSTACI KANONICZNE

28. Postaciami kanonicznymi są bohaterowie serialu Sherlock emitowanego przez BBC oraz powieści
i opowiadań autorstwa Arthura Conan Doyle'a.

29. Wizerunek postaci kanonicznej nie podlega żadnej zmianie, podobnie jak jej charakter i pozycja,
jaką zajmuje. Oczywiście Użytkownik ma prawo narzucić prowadzonej przez siebie postaci dowolne cechy charakteru, jednakże nie mogą one drastycznie zmieniać tej postaci.

30. Lista zarezerwowanych i dostępnych postaci kanonicznych znajduje się tutaj (dorobić link).

31. Użytkownicy prowadzący już 3 postacie, a mający chęć do poprowadzenia postaci kanonicznej mogą
to zrobić, o ile żadna z ich postaci nie jest zaniedbana i wszystkie były aktywne przez ostatni miesiąc.

32. Użytkowniku, dobrze zastanów się, czy jesteś gotów poprowadzić postać kanoniczną. Postać taka musi być ciągle obecna w fabule, a nieusprawiedliwiona obecność powyżej 2 tygodni będzie skutkowała odebraniem ci postaci kanonicznej i skierowaniem jej do przejęcia.

33. Na Forum istnieje funkcja Opiekuna Postaci Kanonicznej. Opiekunem PK może zostać Użytkownik
z dłuższym stażem na Forum, który:
- prowadzi już maksymalną ilość postaci;
- wyrazi chęć do poprowadzenia postaci kanonicznej, gdy zajdzie taka potrzeba, pod warunkiem, że będzie to gra sporadyczna.
Opiekun PK przekazuje postać kanoniczną Użytkownikowi, który zgłosi się do Administracji z chęcią poprowadzenia tej postaci.

III. ZASADY GRY

34. Każdy Użytkownik proszony jest przed rozpoczęciem gry o zapoznanie się z aktualną Fabułą obowiązującą na Forum. Znajduje się ona tutaj (dorób link).

35. Stróż dba o wprowadzanie postaci Nowego Użytkownika w rozgrywkę fabularną.

36. Rozgrywka na Forum ma kilka form: Sesja Fabularna, Rozgrywka Fabularna, Rozgrywka Prywatna, Event Okolicznościowy, AU.

SESJA FABULARNA jest rozgrywką ściśle powiązaną z osią fabularną i realizującą jej kolejne szczeble.
Sesję Fabularną może prowadzić tylko i wyłącznie Mistrz Gry. Sesja Fabularna odbywa się w wyznaczonym terminie ustalanym przez Administrację w drodze ankiety opublikowanej w odpowiednim wątku na forum. Gdy termin zostanie już ustalony Mistrz Gry niezwłocznie tworzy w odpowiednim dziale wątek przeznaczony na Sesję Fabularną, a w pierwszym poście zamieszcza opis i zasady rozgrywki. Użytkownicy mają dwa dni
na zgłoszenie chęci udziału w Sesji Fabularnej, nie ma limitu miejsc. W trakcie Sesji Fabularnej można uzyskać gratyfikację w postaci punktów, a także możliwe jest uzyskanie różnych przedmiotów, które można dodać
do wyposażenia postaci. Wszystko, co w trakcie Sesji Fabularnej przydarzy się naszej postaci musi zostać odnotowane w naszym temacie w wątku Pamiętniki i ma znaczenie w dalszej rozgrywce na Forum.
-> udział w Sesji Fabularnej = 1 pkt
-> 2 zrealizowane zadania = 2 pkt
-> 1 zrealizowane zadanie = 1 pkt
-> zadanie dodatkowe = 1 pkt
-> brak zrealizowanych zadań = - 1 pkt

Sesja Fabularna będzie rozpoczynać się w piątek wieczór lub w sobotę, będzie trwała minimum 2 dni, maksymalnie 2 tygodnie. Przewiduje się minimum jedną Sesję Fabularną na dwa miesiące. Administracja zastrzega sobie prawo odwołania bądź przesunięcia Sesji Fabularnej na inny termin w szczególnych przypadkach, o czym będzie informowała na bieżąco.

ROZGRYWKA FABULARNA polega na prowadzeniu gry w poszczególnych wątkach miejscowych
na forum. Gra ta może być kierowana przez Mistrza Gry (gdy Użytkownicy zwrócą się do niego z taką prośbą) lub Okazjonalnych Mistrzów Gry (gdy gra jest prowadzona przez jednego z Użytkowników i oparta jest
na jego pomyśle, jest zgodna z osią fabularną Forum, choć może nie być z nią bezpośrednio powiązana). Udział
w takiej grze nie jest punktowany, natomiast i tutaj można zdobyć jakąś gratyfikację, jeśli rozgrywka będzie się wyróżniała i Mistrz Gry uzna, że warto nagrodzić osoby w nią zaangażowane.
-> szczególna aktywność = 1 pkt.
-> rozwiązanie sprawy / zrealizowanie zadania = 1 pkt. dla każdego, kto to zadanie rozwiązywał / realizował
-> nierozwiązanie sprawy / niezrealizowanie zadania = 0 pkt.


ROZGRYWKA PRYWATNA jest rozgrywką pomiędzy Użytkownikami, która choć powinna mieć odniesienie do Fabuły, to nie musi się z nią w żaden sposób wiązać. Jest to rozgrywka, która ma na celu rozwój naszych postaci oraz ich relacji. Nie jest ona gratyfikowana w żaden sposób, choć może się zdarzyć,
że Moderator, Mistrz Gry lub ktoś z Administracji może nagrodzić Użytkownika za niebywałą kreatywność, wyobraźnię, pisanie długich i wyczerpujących postów, itp. Jak to mówią, nie znasz dnia ani godziny,
kiedy możesz zostać zauważony, więc warto się starać  

EVENT OKOLICZNOŚCIOWY jest rozgrywką jak sama nazwa wskazuje okolicznościową. Jest z zasady organizowana z okazji świąt lub rocznic, czy tez innych tego typu okazji i może mieć różną formę. Event Okolicznościowy jest ogłaszany przez Administrację z odpowiednim wyprzedzeniem, z podaniem wszelkich zasad. Prowadzi go Mistrz Gry. Udział w nim jest dobrowolny, choć każdy Użytkownik zostanie w nim wzięty pod uwagę. Aktywność w Evencie będzie gratyfikowana, a forma nagród zostanie podana najpóźniej na trzy dni przed planowanym wydarzeniem.

AU, inaczej rozgrywka pozafabularna. Rozgrywkę taką może poprowadzić każdy Użytkownik poprzez stworzenie odpowiedniego wątku w wyznaczonym do tego dziale. Wymagane jest, by wątek zawierał tło fabularne, wyraźnie opisane i objaśnione zasady oraz formę gratyfikacji zaakceptowaną przez Administrację.

37. Posty powinny składać się z minimum 4 zdań złożonych oraz być zgodne z zasadami języka polskiego. Możliwe jest wprowadzanie wypowiedzi w obcym języku, jednak w adnotacji powinno znaleźć się jej tłumaczenie.

38. Nie można w jednym poście wejść i wyjść do/z jednego miejsca. Jeżeli wchodzisz do jakiegoś tematu musisz napisać minimum dwa posty.

39. Uprasza się o realne granie. To co wiemy my, nie musi wiedzieć nasza postać. Nie czytamy w myślach,
nie przewidujemy przyszłości, nie decydujemy za innych graczy. W razie wątpliwości i niezgody decyduje rzut kostką. Jeśli to nie wystarcza, decydujący głos ma Mistrz Gry lub Okazjonalny Mistrz Gry.

40. W każdej formie rozgrywki obowiązuje kolejka. Wszyscy musza jej pilnować i wszyscy muszą się do niej stosować. Kolejka nie dotyczy Mistrza Gry, Moderacji i Administracji ( o ile ich post dotyczy zachowania graczy, ma charakter porady lub w przypadku Mistrza Gry jest postem prowadzącego grę, informacją
o rzutach kostkami lub informuje o zmianie kolejki).

41. Czas na odpisanie jest dostosowany do formy rozgrywki. Za nieprzestrzeganie go grozi kara.

SESJA FABULARNA: czas na odpowiedź ustala Mistrz Gry z zastrzeżeniem długości trwania rozgrywki. Maksymalnie 24 godziny na odpowiedź.

ROZGRYWKA FABULARNA: czas na odpowiedź ustala Mistrz Gry lub Okazjonalny Mistrz Gry, maksymalnie 3 dni.

ROZGRYWKA PRYWATNA: czas na odpowiedź wynosi maksymalnie 5 dni.

EVENT OKOLICZNOŚCIOWY: nie obowiązuje bądź określony przez Mistrza Gry lub Administrację
w zależności od formy, jaką Event przyjmie.

AU: czas na odpowiedź ustala osoba prowadząca rozgrywkę, jednakże nie powinien on przekraczać 5 dni.

Nieodpisanie w terminie skutkuje pominięciem w kolejce, o czym informuje Mistrz Gry. 3 pominięcia skutkują usunięciem postaci z rozgrywki. O nieobecności należy powiadomić najpóźniej na dzień przed wspomnianą w odpowiednim do tego temacie. W przypadku nieplanowanej nieobecności ( w stylu
coś wypadło, awaria sprzętu, internetu, itd.) nawet odsunięta od rozgrywki postać może do niej wrócić
jako ostatnia w kolejce, wprowadzona z powrotem do gry przez Mistrza Gry, o ile Mistrz Gry i/lub osoba prowadząca rozgrywkę została o tym fakcie powiadomiona od razu po ustaniu nieobecności.

42. QUESTY - mianem „questu” określa się cele/zadania przeznaczone do realizacji przez graczy w rozgrywce, które są gratyfikowane punktami, których konkretna ilość jest z góry przypisana do każdego z nich, co można sprawdzić w przeznaczonym do tego temacie w dziale Mistrz Gry. UWAGA! Questy nie łączą się
z obowiązkowymi zadaniami do wykonania w trakcie Sesji lub Rozgrywki Fabularnej. Questy można wykonywać tylko w Rozgrywce Fabularnej lub w Rozgrywce Prywatnej. Jest to dodatkowa forma urozmaicenia gry, a także zebrania dodatkowych punktów. O wykonaniu questu decyduje sam gracz.
W tym celu musi on udać się do odpowiedniego tematu, gdzie będzie mógł zapoznać się z listą dostępnych zadań
i wybrać te, które go interesują (ilość nieograniczona). Każdorazowe wykonanie zadania należy zgłosić pod listą zadań, aby Mistrz Gry doliczył zebrane punkty naszej postaci.

43. TYTUŁY – tytuły to inaczej rangi, które mają przypisane konkretne cechy działające zarówno na korzyść, jak i na szkodę naszej postaci. By uzyskać rangę należy wykonać wszystkie wymagane zadania do jej zdobycia,
a następnie wypełnić formularz, który musi zostać zaakceptowany przez Administrację. Jedna postać = jedna ranga! Więcej informacji i pełna lista Tytułów znajdują się tutaj (dorobić link).

44. Zbierane w trakcie naszej forumowej aktywności punkty mogą zostać wymienione na nagrody mogące poprawić pozycję naszej postaci w grze lub też nieco nam tę grę ułatwić. Punkty wymieniamy w Sklepiku Fabularnym, zwanym tutaj „Czarnym Rynkiem”. Czarny Rynek znajduje się w dziale Mistrza Gry, jest więc prowadzony przez niego. By dokonać wymiany należy w odpowiednim temacie zgłosić chęć zakupu
ze wskazaniem nagrody. Mistrz Gry przyznaje ją naszej postaci, odejmując z naszego konta odpowiednią ilość punktów. Ilość zebranych punktów jest widoczna w naszym profilu w zakładce „Dane osobowe”.

45. Jedna postać może znajdować się maksymalnie w trzech tematach jednocześnie. Wyjątkiem są Sesja Fabularna, Event Okolicznościowy, Rozgrywka Prywatna i AU.

46. Nie dołączaj do czyjeś sesji bez uprzedniego uzgodnienia tego z graczami już w niej uczestniczącymi. Czasami niektórzy długo układali scenariusz, nie psuj im tego. Dołączyć do Sesji Fabularnej w trakcie
jej trwania można za wyłączną zgodą Mistrza Gry. Dołączenie do Rozgrywki Fabularnej w trakcie jej trwania
za zgodą Okazjonalnego Mistrza Gry lub Mistrza Gry. Dołączenie do Rozgrywki Prywatnej w trakcie jej trwania za zgodą graczy. Dołączenie do AU w trakcie jego trwania za wyłączną zgodą osoby prowadzącej. Wyjątkiem są Administracja, Moderatorzy i Mistrzowie Gry – jeżeli jest to post prowadzący grę, wprowadzający, zmieniający okoliczności gry (tak, to że gracie bez Mistrza Gry nie znaczy, że nie może się tam pojawić,
ot choćby i po to, żeby nieco ubarwić wam grę   ) lub porządkowy.

47. Nie offtopuj w nieprzeznaczonych do tego tematach.

48. Szanuj innych graczy. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby dobrze się bawić!

49. Postać może zostać uśmiercona po uzgodnieniu z Administracją oraz użytkownikiem.
Jednakże w szczególnych przypadkach MG może zadecydować o uśmierceniu postaci, jeżeli sytuacja w czasie rozgrywki nie pozwala na cudowne przeżycie (np. gracz pakuje się prosto przed lufę).

IV. SHOUTBOX

50. Shoutbox, wśród Użytkowników popularnie zwany Pudłem, służy do rozmów offtopowych
bądź prowadzenia niewymagającej rozgrywki o charakterze AU (pozafabularnym). W przypadku rozgrywki AU opis zachowania zapisujemy w *…*, a poza nimi wypowiedzi postaci. Offtopy zapisujemy za ukośnikami //

51. Wszelkie prywatne kłótnie, proszę załatwiać prywatnie i nie wywlekać ich na shoutboxie. Szanujemy siebie wzajemnie. Gdyby jednak doszło do złamania tego punktu Regulaminu, Administracja zastrzega sobie prawo do ukarania w pierwszej kolejności osób zaangażowanych, a jeżeli to nie wystarczy – do wyłączenia shoutboxa na czas nieokreślony.

52. To, co wydarzy się na Pudle nie ma żadnego przełożenia na rozgrywkę fabularną i na odwrót.

53. Rozgrywka fabularna na Forum nie może tracić na rzecz rozgrywki na Pudle. Jeżeli Administracja zauważy taką prawidłowość, możliwość rozgrywki na Pudle zostanie zlikwidowana (podobnie jak w punkcie 51).

54. Za zachowanie niezgodne z Regulaminem grożą kary w postaci ostrzeżeń.

55. Odpowiedzialnymi za porządek na Pudle są Moderatorzy.

55. Z uwagi na to, ze na Forum przebywają również osoby niepełnoletnie, wszelkie sceny erotyczne nie mogą pojawiać się na pudle. Jeżeli chcecie dalej prowadzić tę rozgrywkę, możecie to robić w wiadomościach prywatnych.

Życzymy udanej zabawy,
Administracja forum

Admin

Administrator

Admin
Płeć :
Inne


Pochodzenie :
-

Zawód :
-

Liczba postów :
55

Data dołączenia :
01/10/2016


Powrót do góry Go down

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach